Recyklace

Provádíme ekologickou recyklaci stavebního odpadu vyprodukovaného demoliční činností. Recyklát je náhradou přírodních materiálů a jeho využití se velmi pozitivně promítá do nákladů stavby. Recyklace navíc nezatěžuje řízené skládky a tím je šetrná k životnímu prostředí.

Využití recyklovaného stavebního odpadu:

 • Betonový recyklát se využívá především jako zásypový materiál dále jako podsyp silnic, parkovišť, betonových konstrukcí nebo jako náhrada štěrkopísků v obsypech inženýrských sítí a také jako kamenivo do nových betonů.
 • Cihlový recyklát můžeme použít k obsypu kanalizačního a vodovodního potrubí. Případně i jako povrch pro příjezdové cesty na stavbách.
 • Asfaltový recyklát se může použít při výstavbě málo vytížených cest nebo cyklostezek. Vhodný je také ke stavbě protihlukových stěn.
 • Výkopová zemina je za jistých podmínek stále zeminou a lze ji využít k vyrovnávání terénních nerovností.

Recyklujeme a třídíme stavební odpad o různých frakcí dle požadavku zákazníka. Recyklace a třídění je prováděno za pomoci mobilních jednotek, které umožňují zpracování odpadu v místě demolice a tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky za dopravu.

Frakce podrceného materiálu:

 • 0-16mm
 • 16-32mm
 • 32-64mm

Areál recyklostavu

Do areálu firmy můžete sami na svoje náklady dovést stavební odpad a zároveň můžete zde zakoupit štěrky a recykláty různých frakcí, sypký materiál, zeminu aj. Otevřeno je ve všední den od 7h do 16h.

Recyklace stavebních a demoličního odpadů:

 • 170302  Asfaltové směsi
 • 70101  Betonová suť
 • 170107  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
 • 170904  Směsné stavební a demoliční odpady
 • 170504  Zemina a kamení

Prodej materiálu:

 • asfaltový recyklát
 • betonový recyklát
 • cihlový recyklát
 • kačírek
 • kamenivo
 • PDK odhlinění
 • písek křemičitý
 • písek tř. DTK frakce 0/4
 • vytříděná zemina
 • mlato

Strojový park:

 • Mobilní třídička EXTEC
 • Čelisťový mobilní drtič Resta CH3
 • Čelní nakladač CAT 962G 20t, objem lžíce 2,8m3

Logo eu sociální fond

Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

SKL Recyklostav - flotila bagrů

Rychlý kontakt

SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

Jiřická 1000, 289 23 – Milovice
Tel.: 736 769 036
Email: sk.stav@seznam.cz

Kontejnerová doprava:

Tel: 730 154 221

Prodej materiálu a recyklátu:

Tel: 730 154 222

Otevírací doba recyklostavu:

PO – PÁ :
07:00 – 11:00
12:00 – 16:00