Recyklace

Provádíme ekologickou recyklaci stavebního odpadu vyprodukovaného demoliční činností. Recyklát je náhradou přírodních materiálů a jeho využití se velmi pozitivně promítá do nákladů stavby. Recyklace navíc nezatěžuje řízené skládky a tím je šetrná k životnímu prostředí.

Využití recyklovaného stavebního odpadu:

 • Betonový recyklát se využívá především jako zásypový materiál dále jako podsyp silnic, parkovišť, betonových konstrukcí nebo jako náhrada štěrkopísků v obsypech inženýrských sítí a také jako kamenivo do nových betonů.
 • Cihlový recyklát můžeme použít k obsypu kanalizačního a vodovodního potrubí. Případně i jako povrch pro příjezdové cesty na stavbách.
 • Asfaltový recyklát se může použít při výstavbě málo vytížených cest nebo cyklostezek. Vhodný je také ke stavbě protihlukových stěn.
 • Výkopová zemina je za jistých podmínek stále zeminou a lze ji využít k vyrovnávání terénních nerovností.

Recyklujeme a třídíme stavební odpad o různých frakcí dle požadavku zákazníka. Recyklace a třídění je prováděno za pomoci mobilních jednotek, které umožňují zpracování odpadu v místě demolice a tím lze ušetřit nemalé finanční prostředky za dopravu.

Frakce podrceného materiálu:

 • 0-16mm
 • 16-32mm
 • 32-64mm

Areál recyklostavu

Do areálu firmy můžete sami na svoje náklady dovést stavební odpad a zároveň můžete zde zakoupit štěrky a recykláty různých frakcí, sypký materiál, zeminu aj. Otevřeno je ve všední den od 7h do 16h.

Recyklace stavebních a demoličního odpadů:

 • 170302  Asfaltové směsi
 • 70101  Betonová suť
 • 170107  Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků
 • 170904  Směsné stavební a demoliční odpady
 • 170504  Zemina a kamení

Prodej materiálu:

 • asfaltový recyklát
 • betonový recyklát
 • cihlový recyklát
 • kačírek
 • kamenivo
 • PDK odhlinění
 • písek křemičitý
 • písek tř. DTK frakce 0/4
 • vytříděná zemina
 • mlato

Strojový park:

 • Mobilní třídička EXTEC
 • Čelisťový mobilní drtič Resta CH3
 • Čelní nakladač CAT 962G 20t, objem lžíce 2,8m3