Dotace a dotační programy

Projekt CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0000538 SKL RECYKLOSTAV s.r.o. – fotovoltaické systémy – penzion

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny (včetně akumulace) sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt SKL RECYKLOSTAV s.r.o. – snížení energetické náročnosti

je spolufinancován Evropskou unií.

Realizací projektu došlo, prostřednictvím výměny strojového parku ve výrobním
areálu, ke snížení energetické náročnosti výroby společnosti. Společnost SKL
RECYKLOSTAV s.r.o. poskytuje služby v oboru zemní práce, demolice, stavební
práce, kontejnerová doprava, recyklace a jeřábnické práce.

Projekt SKL RECYKLOSTAV s.r.o. – energetické úspory na výměně strojů

je spolufinancován Evropskou unií.

Realizaci projektu došlo, díky výměně stávající techniky, ke snížení energetické
náročnosti výroby v areálu společnosti SKL RECYKLOSTAV s.r.o.. Společnost
poskytuje služby v oboru zemní práce, stavební práce, kontejnerová doprava,
recyklace a jeřábnické práce.

Podnikové vzdělávání zaměstnanců

Jsme zapojeni do výzvy „PODNIKOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ II“, která je spolufinancována Evropskou unií. Hlavním cílem  výzvy je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců, a zajistit tak soulad jejich kompetentnosti s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Výzva je zahrnuta v programu OP Zaměstnanost 2014-2020 a jejím řídícím orgánem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Náš projekt bude finalizován v roce 2021 a po jeho ukončení se k němu na svých stránkách vrátíme s doplňujícími a upřesňujícími informacemi ohledně výstupů a dosažených výsledků.

SKL Recyklostav - flotila bagrů

Rychlý kontakt

SKL RECYKLOSTAV, s.r.o.

Jiřická 1000, 289 24 – Milovice
Tel.: 736 769 036
Email: sk.stav@seznam.cz

Prodej materiálu, recyklátu
a kontejnerová doprava:

Tel: 730 154 222

Otevírací doba recyklostavu:

PO – PÁ :
07:00 – 11:00
12:00 – 16:00